Stort engagemang under Sekos medlemsvecka

Sekos medlemsvecka är nu avslutad. Den blev succéartad med fler arbetsplatsbesök, fler värvade medlemmar och fler inskickade bilder än under tidigare medlemsveckor. Stort tack till alla som deltog på ett eller annat sätt – förtroendevalda, anställda, medlemmar. 

Många var vi som hade längtat till en fullskalig medlemsvecka efter två år av pandemi, och det blev en fantastisk vecka som slog rekord i såväl antalet arbetsplatsbesök som värvade medlemmar och inskickade bilder.

– Jag är djupt imponerad över alla engagerade, intresserade, nyfikna och hårt arbetande människor jag fått förmånen att träffa och lyssna på under medlemsveckan. Det var många bra samtal och många frågor, men det var också uppenbart att det fanns en del problem, bland annat med stress och fysisk arbetsbelastning, och här måste något göras så att våra medlemmar ska kunna orka jobba till sin pension, säger Gabriella Lavecchia, Sekos förbundsordförande som var ute på olika arbetsplatser under hela Medlemsveckan.

Hela Sekos förbundsledning, stora delar av förbundets anställda, regionkontoren och inte minst klubbarna var ute och träffade medlemmarna. Under arbetsplatsbesöken togs också en mängd bilder (som går att ta del av på Sekos Instagram) och förtroendevalda från Seko anordnade medlemsaktiviteter både på och utanför arbetsplatserna.  

Mer information om medlemsveckan kommer att skickas ut till medlemmarna när sammanställningen är gjord och vinnarna är dragna i ”Seko-testet” som låg uppe på hemsidan under veckan.  Läs mer om vårens medlemsvecka här.

Uppdaterad: