Dessa Seko-medlemmar har tillgång till en egen jurist. Ännu inte medlem? Gå med enkelt här på hemsidan.

Fotograf: Linus Meyer

Seko förlänger avtalet med HELP – juristförsäkringen blir ännu bättre

Sekos juristförsäkring via HELP har varit en uppskattad medlemsförmån sedan 2015. Nu har Seko förlängt avtalet med HELP och flera nyheter och förbättringar i försäkringen presenteras vid årsskiftet.

Publicerad:

Juristförsäkringen ger dig hjälp med vardagsjuridiken i obegränsat antal timmar, utan timkostnad. Du får stöd av en jurist från HELP med stora som små ärenden, ända upp i domstol om det behövs.

En nyhet i försäkringen är att du som tidigare har sagt upp försäkringen eller tackat nej till den – nu kan ansluta dig till försäkringen på nytt (karens tillämpas).

Juristförsäkringen via HELP är unik eftersom inga andra fackförbund som organiserar medlemmar på Sekos områden erbjuder en lika förmånlig juristförsäkring till en lika låg premie. Jämför gärna!

Juridiska områden som försäkringen täcker idag:

 • Bostad och egendom
 • Köp och konsumenträtt
 • Sjukpenning och sjukersättning
 • Arv och gåvor
 • Gift och sambo
 • ID-stöld

Nya juridiska områden som försäkringen täcker är:

 • Nätkränkning
 • Lagen om personlig assistans (LSS)
 • Anhöriginvandring
 • Aktivitetsersättning

Nyheter i försäkringen innebär också följande:

 • Möjlighet till återanslutning
 • 3 månaders kostnadsfri försäkring (gäller nya medlemmar i Seko)
 • Försäkringen börjar gälla samtidigt som ditt medlemskap i Seko är bekräftat

Mer information finns på HELP Försäkrings hemsida, som kommer att uppdateras med de nya villkoren så snart de börjar gälla (1/1 2023). Alla som har frågor kring försäkringen vänder sig direkt till HELPs kundservice (samma länk som ovan). I samband med att försäkringen förbättras höjs också premien, från 30 kr till 32 kr/månad.

 

 

Uppdaterad: