Seko välkomnar utredning för att motverka oseriösa aktörer

Seko välkomnar att regeringen idag tillsatt en utredning kring åtgärder för att motverka oseriösa aktörer i offentlig upphandling. Åtgärder som att minska antalet underentreprenörsled och att underlätta leverantörskontroll kommer skapa förutsättningar för en sund konkurrens och bättre arbetsvillkor.

Publicerad:

- Det är bra att regeringen lyssnat på oss i fackföreningsrörelsen när vi lyft de problem som finns kring oseriösa aktörer inom offentlig upphandling. Det ska inte finnas någon plats för oseriösa företag på den svenska arbetsmarknaden, säger Gabriella Lavecchia förbundsordförande för Seko.

Seko hade dock gärna sett att utredningsdirektivet även innehöll ett specifikt uppdrag om att även se över möjligheterna att kräva kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.

Läs mer här 

Uppdaterad: