Seko och MTR överens – 300 jobb räddas kvar

Seko har idag tecknat ett avtal med MTR som gör att över 300 arbetstillfällen räddas kvar och att samtliga medlemmar får behålla sina anställningsvillkor och även sin anställningstid, trots omplacering.
 – Detta är utifrån förutsättningarna en stor facklig seger, även om vi vet att en del helst av allt skulle önska behålla sin nuvarande befattning, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman Seko.

Publicerad:

Bakgrunden är att MTR för ett tag sedan beslutat att avveckla tågvärdsrollen på pendeltågen i Stockholm. Detta grundar sig i att den politiska majoriteten i Stockholms Län med Moderaterna i spetsen har fattat beslut om att tågvärdar inte längre behövs.

Seko är fortsatt emot beslutet och har länge opinionsbildat på olika sätt i frågan. Sekos uppfattning är att avvecklingen av tågvärdarna äventyrar tågsäkerheten, ökar otryggheten för resenärerna och minskar tillgängligheten till pendeln för grupper med särskilda behov. Beslutet kommer även att skapa en tuff arbetssituation för lokföraren som blir ensam kvar på tåget. Trots alla invändningar och protester så fortsätter avvecklingen av tågvärdarna på pendeln.

 – Vi har just nu en verklighet att förhålla oss till. Trots att vi drivit opinion i frågan under lång tid så står politiken och MTR fast vid sitt beslut. Då är vår uppgift att göra det bästa vi kan för våra medlemmar utifrån en ny verklighet. Och det bästa vi kan göra är att våra medlemmar inte blir av med jobbet och sina anställningsvillkor, säger Gorin Weijmer.

Beslutet innebär att över 370 tågvärdstjänster kommer att försvinna, och ungefär lika många personer hotas därmed av arbetslöshet.

 – Det avtal vi nu tecknat med MTR innebär att arbetslöshet kan undvikas. Minst 120 stationsvärdar och 180 tågvärdar skulle bli av med sina jobb om vi inte tecknat detta avtal, säger Gorin Weijmer.

 

Vad innebär då avtalet mer exakt?
Uppgörelsen innehåller bland annat en avtalsturlista som innebär att enbart tågvärdar omfattas av övertaligheten. Men MTR garanterar att samtliga berörda kommer att få erbjudande om omplacering till ny tjänst inom MTR. Omplaceringen kan dels handla om att nytt jobb på pendeln, dels erbjudande om arbete på annat bolag inom MTR-koncernen.

Men gäller verkligen omplaceringserbjudandet jobb i andra bolag också?
Detta är en stor och helt avgörande upp-sida för våra medlemmar i uppgörelsen. Det är ytterst ovanligt att omplaceringsskyldigheten förlängs ut till andra bolag inom samma koncern. Det normala är att omplaceringsskyldigheten enbart rör samma företag som man jobbar på. Om vi enbart hade tittat på omplacering på pendeln hade det varit en övertalighet på över 370 tjänster vilket skulle resultera i massarbetslöshet bland våra medlemmar. Genom att sträcka ut omplaceringsskyldigheten till hela koncernen kan vi undvika arbetslöshet.

Men har ni verkligen förhandlat i botten? Skulle ni inte ha kunnat nå ännu längre?
Vi har nu förhandlat under ganska lång tid och under denna period avvisat flera förslag från arbetsgivaren. Förslag från arbetsgivaren som lämnade en hel del oklarheter som vi har lyckats reda ut för att på så sätt skapa mer ordning och reda i hela processen. Vi har landat i en uppgörelse som skapar tydlighet när det gäller vem som ska få vilket jobb och stärkt den fackliga insynen hela processen.

 

Vad är egentligen fördelen för de medlemmar som vill fortsätta sitt arbete som tågvärd?
Den absolut viktigaste fördelen är att man fortfarande kommer att ha ett arbete att gå till. Alla som har upplevt arbetslöshet vet hur kämpigt det är. En annan fördel är såklart att man behåller sin grundlön och anställningstid. Alla som blir omplacerade till annat jobb, på Pendeln eller annan del av MTR, kommer att få behålla sin grundlön och sin anställningstid. Så sammanfattningsvis behåller man helt enkelt tryggheten i både villkor och anställning.

Men vad händer med alla trotjänare på pendeln, har de ingen nytta av sin långa anställningstid?
Vi har tillsammans med MTR kommit överens om en process som ger större möjligheter för pendelns trotjänare att få det omplaceringserbjudande som man faktiskt vill ha. Till skillnad från omplaceringserbjudande enligt LAS så är vi överens om att turordning ska gälla. Det betyder att den som jobbat längre kommer att få erbjudandet om fler önskat ett visst jobb än vad det finns tillgängliga jobb.

Vi har också kommit överens om att man ska få en andra chans. Exempelvis om en tågvärd omplaceras till ett nytt jobb som kräver särskild utbildning (tunneltågsförare till exempel) eller liknande men sen inte klarar utbildningen så kommer tågvärden att få ett nytt erbjudande. En andra chans i det här läget är ingenting som följer av LAS. Vi har alltså lyckats enas om en förbättring gentemot omplacering enligt LAS.

Men vad tycker era medlemmar egentligen om detta?
Vi är övertygade om att de allra flesta tycker att det är oerhört viktigt att man har ett jobb att gå till. Men vi vet också att det är en del som vill stanna kvar på pendeln och jobba kvar som tågvärd så länge som det bara går, medan andra vill komma vidare så fort det bara går. Seko och MTR kommer därför att hålla löpande dialog för säkerställa att så många som möjligt hamnar där de vill hamna så snart som möjligt.

Hur ser det ut med erbjudanden om kompetensutveckling?
Vi har kommit överens om en betald lokförarutbildning. Som en del i förhandlingar har vi kommit överens med MTR om att man flyttar en lokförarutbildning från den externa skolan till en intern utbildning med lön. 30 platser kommer att fyllas med anställda från pendeln. Det betyder fler möjligheter att vara kvar, antingen som lokförare eller på annan tjänst som blir vakant när platserna fylls upp.

Men hur ställer sig era klubbar på pendeln till detta? De har ju bland annat demonstrerat vid flera tillfällen mot att tågvärdarna ska försvinna.
Vi är fullt medvetna om att denna fråga är känslig och en del har säkert uppfattningen att vi ska fortsätta förhandla. Vi har alla dock precis samma uppfattning i sakfrågan när det gäller tågvärdarnas vara eller inte vara. Men vi har nu nått vägs ände och det är inte vi som facklig organisation som beslutar huruvida tågvärdar ska finnas på pendeln eller inte. I det läget måste vi se till helheten. Kan vi rädda över 300 jobb med bibehållna villkor till våra medlemmar så trumfar det allt annat.

Övrigt
Alla kommer att få ett erbjudande om omplacering till nytt jobb. Det gäller även den som inte väljer något själv. För de som inte gör ett aktivt val får man det som blir över på slutet. Alla har möjlighet att tacka nej till sitt erbjudande. Om man tackar nej kommer man att bli övertalig och anställning kommer att avslutas på grund av arbetsbrist. Det kommer inte fler erbjudande om omplacering senare i processen.

Seko och MTR kommer dock att förhandla om det visar sig att det finns personer som tackar nej till omplacering. Vi kommer göra vad vi kan för att hitta bra lösningar för alla enskilda, det kan handla om att försöka få till pensionsavgång eller liknande. Det kommer vara viktigt att se till att uppsägningstider och liknande blir korrekt.

Övertaligheten bland tågvärdarna på Pendeln rör dels Seko Pendelklubbens medlemmar, dels Seko Lok Pendelns medlemmar. På grund av att det är flera klubbar som berörs har förbundsstyrelsen fattat beslut om att förhandlingarna ska föras tillsammans med berörda klubbar men att det är förbundet som fattar det formella beslutet i förhandlingen, helt i enlighet med förbundets stadgar. Förbundets ledstjärna har varit att undvika att hundratals av våra medlemmar kastas ut i arbetslöshet och att hitta en lösning som är den bästa sett till hela medlemskollektivet.

Uppdaterad: