Seko lanserar internationell solidaritetsfond

Som fackförbund kan vi aldrig acceptera att arbetare som organiserar sig drabbas av trakasserier, avsked och hot. Eller att förtroendevalda misshandlas och till och med mördas för att de kämpar för bättre villkor på arbetsplatserna. Tyvärr ser verkligheten ut så på vissa håll i världen. Därför vill Seko hjälpa till. Därför har Seko startat en internationell solidaritetsfond. 

Publicerad:

Genom att avsätta pengar i en solidaritetsfond kan vi bidra till utveckling för människor i andra delar av världen som arbetar under usla förhållanden och som inte har en röst på jobbet.

Sekos internationella solidaritetsfond syftar till att stötta fria och demokratiska fackliga- och politiska organisationer. Fonden stödjer riktade insatser utifrån följande riktlinjer.  

  • Sekos internationella solidaritetsfond ger stöd till organisationer i länder/regioner drabbade av kris, konflikt och katastrofläge.
  • Sekos internationella solidaritetsfond ger stöd till humanitära insatser i länder/regioner drabbade av kris, konflikt och katastrofläge.
  • Sekos internationella solidaritetsfond ger stöd till tidsbegränsade insatser för fackligt utvecklingsarbete.
  • Sekos internationella solidaritetsfond ger stöd till utvecklingen av fria och demokratiska organisationer.
  • Solidaritetsfonden kommer att stödja insatser via redan etablerade samarbetskanaler som exempelvis Olof Palmes Internationella Center, Union to Union, FN-organ såsom ILO och UNHCR, biståndsorganisationer och globala fackliga federationer.

Läs mer om Sekos solidaritetsfond, hur fonden finansieras och hur du kan hjälpa till att bidra på denna sida 

Hjälp gärna till att dela www.seko.se/solidaritetsfonden

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: