Gör om upphandlingen av Tåg i Bergslagen

Upphandlingen av Tåg i Bergslagen pågår just nu. Flera operatörer signalerar att upphandlingsunderlaget är under all kritik och väljer att inte ens lägga anbud. Seko är tyvärr inte förvånade över att Trafikhuvudmännen återigen misslyckats med en upphandling.

Publicerad:

Det börjar tyvärr bli ett mönster att det finns stora brister i upphandlingsunderlagen från Trafikhuvudmännen. Detta har gjort att det är svårt för många företag att ens lägga anbud. Risken är uppenbar att detta lämnar öppet för oseriösa aktörer att ta sig in på spårtrafikens område.

Ett annat perspektiv är att Trafikhuvudmannen i aktuell upphandling inte ställer krav på verksamhetsövergång i anbudsunderlaget, något som borde vara praxis. Konsekvensen blir att osäkerheten för de anställda ökar när man tvingas söka om sina jobb.  

Många av Sekos medlemmar undrar om det ens är värt att jobba kvar i branschen när otryggheten hela tiden ökar. Det är oacceptabelt att våra medlemmar ska tvingas söka om sina arbeten när en ny operatör ska tillträda.

I aktuell upphandling förväntas företagen som lägger anbud ta affärsrisken när det gäller att ordna med en servicedepå för fordonen, då upphandlaren inte tillhandahåller någon depåkapacitet. Något som i förlängningen kan innebära en mycket dålig arbetsmiljö för personalen inklusive riskera kvalitén på fordonsunderhållet.

För inte så länge sedan meddelade SJ Öresund och Öresundståg att de avbryter sitt avtal från och med december i år. Efter det tar Transdev över och sedan är det dags för ännu en upphandling. Det är inte första gången upphandlingen av Öresundståg havererar och risken för ett nytt kaos är uppenbar om våra politiker inte vaknar. Samma scenario riskerar att inträffa även när det gäller Tåg i Bergslagen. Seko menar att det nu är hög tid att politikerna tar sitt fulla ansvar.

Järnvägen är en samhällsviktig verksamhet som till sin natur kräver samordning. Vi i Seko vill se ett stopp på dessa upphandlingar där lägsta pris alltid vinner och där upphandlingsunderlagen är mer eller mindre omöjliga att lägga seriösa anbud på. Det är dåligt för både resenärerna och för personalen. Samhället måste nu ta sitt ansvar”, säger Martin Alnebring Ordförande Seko Spårtrafik.

När det gäller upphandlingen av Tåg i Bergslagen menar Seko att det bara finns ett sätt att hantera frågan. Gör halt, gör om och gör rätt i upphandlingen.

Uppdaterad: