Uttalande från Sekos kongress: "Nej till marknadshyra!"

Uttalandet nedan antogs på Sekos kongress den 9 juni.

Publicerad:

I januariavtalet går regeringen med på den nyliberala drömmen att införa marknadshyror i nybyggda fastigheter. Den 31 maj 2021 presenteras den utredning som är tänkt att leda fram till en lagändring. Förespråkarna säger att det skulle underlätta för unga vuxna att få sin första bostad, att människor skulle kunna flytta till de platser där det finns arbete och att det skulle hjälpa till att bryta segregationen. Verkligheten är en helt annan.

Redan i dag är det dyrt att bo i en nyproducerad fastighet. En undersökning, som beställts av Hyresgästföreningen, visar att höga höjningar skulle drabba hela huvudstadsregionen. De allra högsta höjningarna skulle drabba innerstaden i Stockholm där hyrorna skulle höjas med i genomsnitt femtio procent – och ända uppåt åttio procent på sina håll. Hur är det tänkt att låg- och medelinkomsttagare skall klara den typen av hyror?

Inom LO är vi alltför väl bekanta med osäkra anställningar och vad det gör med människor. Vi vet att de som i första hand har osäkra anställningar är unga vuxna. En osäker anställning innebär inte bara stress utan också en osäker inkomst. Vi vet att kvinnor är överrepresenterade när det kommer till ofrivillig deltid. Och med en låg anställningsgrad följer en låg inkomst, även om du är fast anställd. Risken att bli beroende av en annan person, eller flera, för att kunna hyra en lägenhet är överhängande.

På vilket sätt höga hyror skall underlätta för unga vuxna att flytta hemifrån är svårt att förstå. Det är tveksamt om fler vill flytta till jobben i storstadsregionerna om man tvingas betala ännu mer för boendet. Och att segregationen skulle brytas genom höga hyror är helt bakvänt.

Om en mycket större del av hyresgästernas disponibla inkomster läggs på hyra kommer folk med normala inkomster, till exempel medlemmar inom Sekos branscher, att helt trängas ut ur Stockholm och de andra storstäderna. Dessutom riskerar hushållens köpkraft att minska, vilket slår emot hela den ekonomi som redan är stagnerad och sårbar till följd av hur den påverkats av coronapandemin. Allt i en ond spiral med ökat bostadsbidragstagande och ökad trångboddhet när det inte längre räcker med en eller ens två löner för att klara hyran. Bara under pandemin har antalet vräkningar ökat och då även hos barnfamiljer. Med marknadshyror skulle det bli än värre.           

Vi måste fråga oss vem som vinner på marknadshyror i nybyggda fastigheter. Är det den hyresgäst som får betala femtio procent mer för samma kvadratmeterhyra i den nybyggda fastigheten? Nej, det säger sig faktiskt självt att det bara är fastighetsägarna själva som tjänar på höjda hyror.

Vi kräver att regeringen stoppar planerna för marknadshyror i nyproduktion! Stoppa den nyliberala, verklighetsfrånvända politik som inte bara kommer att drabba LOs medlemmar negativt, utan även hela Sveriges ekonomi. Dra i nödbromsen innan det är för sent! Säg nej till marknadshyror!

Uppdaterad: