Fotograf: Michael Erhardsson

Seko välkomnar mer pengar till infrastrukturen

Seko välkomnar att regeringen ökar den ekonomiska ramen för satsningar på infrastruktur i den infrastrukturproposition som släppts idag. Mer resurser till underhåll och utveckling av både vägar och järnvägar är avgörande för Sveriges utveckling och kommer också bidra till en omstart av samhället efter pandemin.

Publicerad:

Satsningen är också glädjande för alla Sekos medlemmar som arbetar i branscherna som kan se framemot en god utveckling under de kommande åren. Det är utan tvekan bland annat Sekos medlemmar som kommer att vara med och realisera stora delar av det som regeringen nu presenterat.

Seko är positivt till att regeringen lyfter fram satsningar på nya stambanor i sin proposition men vill betona vikten av att de kommer på plats inom snar framtid och att de tillåter en hastighet på minst 300 km/h.

– Dagens besked från regeringen är ett steg i rätt riktning för att kunna förverkliga bygget av höghastighetsjärnväg i Sverige. Seko har länge arbetat med frågan om höghastighetsjärnväg och vi kommer fortsätta att ligga på regeringen så att de håller de löften som har getts, säger Valle Karlsson, förbundsordförande Seko.

Utöver satsningen på nya stambanor anser Seko det är positivt att regeringen avser att slutföra utbyggnaden av Norrbotniabanan. Det är ett viktigt steg i att få en fungerande infrastruktur i hela landet.

Läs mer på regeringens hemsida

 

Uppdaterad: