Seko startar kampanj mot hot, våld och trakasserier inom spårtrafiken

Seko startar idag en kampanj mot hot, våld och trakasserier inom spårtrafiken. Kampanjen kommer att synas i flera kanaler med fokus på sociala medier.

Publicerad:

– Nu räcker det. Vi kan inte acceptera att hot, våld och sexuella trakasserier är vardag för de som arbetar ombord på tågen och vars jobb är att visera biljetter och att ge service till resenärerna. Vi kommer i kampanjen att belysa den vardag som våra medlemmar ombord på tågen möter, säger Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson.

Problemen är dock inte nya. I en rapport som Seko släppte i december 2019 svarade varannan ombordanställd Seko-medlem att det dagligen eller någon gång i veckan förekom hot på arbetsplatsen. 7 av 10 av de tillfrågade bland tågvärdarna instämde helt eller delvis i att hot och våld var ett allvarligare problem i december 2019 jämfört med ett år tidigare.

– Inget talar för att det skett någon förbättring. Snarare har situationen blivit ännu värre. Pandemin tillför dessutom ytterligare en dimension av potentiell otrygghet när tågvärdar ska avvisa en allt större grupp av resenärer som struntat i att köpa biljetter, framför allt på kortare sträckor, säger Martin Alnebring, ordförande i Sekos branschorganisation inom spårtrafiken.

– Det är nu dags för en nationell samordning för att få ett stopp för hot, våld och trakasserier mot tågpersonalen. Det lagliga skyddet för de anställda måste öka. Detta handlar däremot inte bara om personalen. Tågvärdarnas trygghet är även resenärernas trygghet, säger Valle Karlsson.

Läs mer om kampanjen här

Uppdaterad: