Seko säger nej till att LO-ansluter sig till huvudavtal

LO beslutade igår att rekommendera LOs representantskap att LO ska ansluta sig till det så kallade huvudavtalet. Seko röstade dock nej.

Publicerad:

– Försämringarna för våra medlemmar är samma nu som de var tidigare. Våra medlemmar får betala ett väldigt högt pris för att få möjlighet till omställning i form av försämrade turordningsregler, slopad saklig grund, mindre möjligheter att exempelvis driva frågor om hyvling i kommande avtalsrörelser. Vi tycker att detta är fel väg att gå men har givetvis respekt för att en majoritet av LO-förbunden vill något annat, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia.

I huvudavtalet konstaterar parterna att man genom uppgörelsen är till freds med hur arbetsmarknaden fungerar när innehållet i avtalet blir verklighet. Enligt Seko är detta ytterligare ett skäl att säga nej.

– Jag kan inte med öppna ögon säga att det är okej att låsa in frågor som hyvling, försämrad turordning och så vidare i ett avtal utan möjlighet att påverka detta under väldigt lång tid framöver, fortsätter Lavecchia.

– Vi som förbund har ägnat flera år åt att motarbeta försämringar i LAS, opinionsmässigt, i de demokratiska församlingar vi deltagit i och genom politisk påverkan. Vi har sagt nej till dessa förändringar under lång tid och inget i sakfrågan har ändrats. Våra medlemmar behöver mer trygghet, inte mindre. Därför säger vi nej även denna gång, säger Lavecchia.

– Nu vill en majoritet av LO-förbunden något annat. Vi har givetvis respekt för det och i en demokratisk organisation är det majoriteten som bestämmer. Men vi har gjort allt vi kan för att stoppa detta, tyvärr räckte det inte hela vägen, säger Gabriella Lavecchia.

Innebär LOs beslut att Sekos medlemmar automatiskt kommer omfattas av huvudavtalet?

– Nej. Det innebär att vi får möjligheten att ta ställning till om vi ska eller inte ska ansluta oss i ett senare skede. Detta är en fråga som vi kommer att diskutera framöver i våra beslutande församlingar. Vi har ännu inte landat. Vi kommer att behöva tid för att analysera och diskutera denna fråga, avslutar Gabriella Lavecchia.

Uppdaterad: