Seko om förslaget till reformerad arbetsrätt: ”Anmärkningsvärt att regeringen går vidare”

Seko har skickat ett skarpt remissvar till Arbetsmarknadsdepartementet gällande utredningen om en reformerad arbetsrätt. Utredningen grundar sig på den principöverenskommelse som Svenskt Näringsliv och PTK slöt och som senare Kommunal och IF Metall anslöt sig till.

Publicerad:

Förbundet är i sitt remissvar starkt kritiskt till att regeringen nu väljer att gå vidare med de förslag som ligger. I remissvaret skriver Seko bland annat att förslaget kommer ”att minska tryggheten för våra medlemmar och öka arbetsgivarnas makt” samt att det är ”synnerligen anmärkningsvärt” att regeringen valt att gå vidare med förslaget.

Förbundet menar vidare att de förslag som presenteras inte är i närheten av att lösa de gigantiska problem som finns på dagens arbetsmarknad. Här vill Seko i stället driva dessa frågor via traditionell avtalsrörelse, utan fredsplikt.

Läs remissvaret i sin helhet här

Uppdaterad: