Seko justerar förbundsavgiften

I dagarna kommer Sekos medlemmar att få information om justerade förbundsavgifter. Den nya avgiftsstegen träder i kraft från och med den 1 januari 2022.

Publicerad:

Medlemmarna kommer att informeras om de justerade förbundsavgifterna via digitalt nyhetsbrev som skickas under senare delen av november, på sina inbetalningsavier (för de som får sådana) samt en annons i kommande nummer av Seko-tidningen, som skickas till samtliga medlemmar.

Sekos förtroendevalda har sedan tidigare fått information via förbundets kanaler.

Du kan läsa mer om de nya förbundsavgifterna på dessa sidor.

Uppdaterad: