Seko justerar förbundsavgiften

Seko har under november informerat medlemmarna om justerade förbundsavgifter. Den nya avgiftsstegen träder i kraft från och med den 1 januari 2022.

Publicerad:

Medlemmarna informerades under november om de justerade förbundsavgifterna via digitalt nyhetsbrev, på sina inbetalningsavier (för de som får sådana) samt en annons i Seko-tidningen, som skickas till samtliga medlemmar.

Sekos förtroendevalda har sedan tidigare fått information via förbundets kanaler.

Du kan läsa mer om de nya förbundsavgifterna på dessa sidor.

Uppdaterad: