Kongress 2021: Seko har beslutat att verka för en sjätte semestervecka

Sekos kongress beslutade idag att förbundet ska verka för en sjätte semestervecka. Målet är att förändra semesterlagen och arbetet ska därför genomföras i det facklig-politiska arbetet.

Publicerad:

Motionen i sin helhet nedan:

”På 1990-talet påbörjades en utökning mot den sjätte semesterveckan men på grund av dåliga statsfinanser kom den av sig. I dag hörs det fler och fler röster i fikarummen om varför en del kommunanställda har sex veckor och inte vi. Vi jobbar med arbetstidsförkortning i olika former, men många pratar om att man vill ha mer semester. Många företag har också slimmat sina organisationer och det sliter på människor vilket gör att framför allt våra äldre medlemmar börjat prata om utökad semester. Många av våra medlemmar arbetar i krävande arbetsmiljöer och tanken på att förlägga vår vila i slutet av arbetslivet, genom deltidspensioner, kanske inte alltid är det optimala. Vi behöver ha paus i vår alltmer komplicerade vardag även mitt i arbetslivet.

Vi föreslår kongressen besluta att verka för att ett arbete för en sjätte semestervecka i semesterlagen påbörjas.”

Motionen bifölls av Sekos kongress.

Kongressen beslutade också att bifalla klubb 111:s motion (D26) ”Mammografi på betald arbetstid”, som yrkar på att Seko skall verka för att alla kvinnor som blir kallade till mammografi ska kunna göra det på betald arbetstid.

Under eftermiddagen bifölls också motionen I 10 "Förstatliga järnvägen och järnvägsunderhållet" efter en (av kongressen godkänd) omformulering av förslaget till beslut (att-satserna). Motionen bifölls med följande att-sats: "Att Seko verkar för att samla banor och banunderhåll, fordonsunderhåll samt trafik under statlig regi"

Även motioner om att Seko ska verka för bättre pensioner fick delvis bifall som innebär att Seko "ska verka för att alla ska få sammanlagt minst 72 % i pensionsnivå". Motionen H1, om att Seko ska stärka sitt arbetsmiljöarbete, och bli det bästa facket på dessa frågor, bifölls också.

Hela kongressen, alla beslut och övrigt från förhandlingarna under alla tre kongressdagar kan ses i efterhand i videospelaren på denna sida.

Uppdaterad: