Seko aktiva på UNI Europas kongress

Just nu pågår UNI Europas kongress. Seko deltar givetvis. Både förbundets vice ordförande Gabriella Lavecchia och internationella sekreterare Jens Saverstam ska hålla tal.
- Vi kommer också att möta två EU-parlamentariker för att ta upp problemen gällande EU:s initiativ för minimilöner, säger Jens Saverstam.

Publicerad:

UNI Europa är en europeisk facklig federation för 7 miljoner servicearbetare. Den nu pågående kongressen leds på ett smittsäkert sätt i Bryssel men delegationerna deltar digitalt.

Kongressen, som är UNI Europas femte i ordningen, fokuserar på att stärka kollektivavtalsförhandlingar på nationell nivå i efterdyningarna av covid-19. ”När kontinenten kommer på fötter igen är det dags för fackföreningar inom tjänstesektorn att gå vidare med kollektivavtalsförhandlingar” skriver man på kongressens hemsida. UNI Europa ska även pusha på för ett korrekt genomförande av offentliga upphandlingar. Inget offentligt kontrakt utan kollektivavtal är parollen här.

Under torsdagen kommer Sekos vice ordförande att hålla tal på temat antirasism som kärnfacklig fråga. Förbundets internationella sekreterare Jens Saverstam, som också är ordförande för UNI Europas postsektion, kommer att ta upp postfrågor ur ett europeiskaperspektiv i sitt tal på onsdagen. 

På programmet står även möten med Europaparlamentariker. Seko har anmält sig för att prata med Agnes Jongerius och Dennis Radtke.
- Här kommer vi att begära ordet för att ta upp problemet med EU:s rättsliga initiativ gällande minimilöner, säger Jens Saverstam.

Se kongressen live
Läs mer om kongressen

Uppdaterad: