Lars Mejern Larsson, riksdagsledamot (S) och Martin Holmgren, GD, Kriminalvården

Fotograf: Riksdagen/Kriminalvården

Riksdagsledamot tar fajten för Sekos medlemmar inom Kriminalvården

Efter att den värmländske riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson (S) nu i juni varit och besökt häktet i Karlstad sammanfattade han sina intryck och uttryckte oro över arbetsmiljön på häktet i ett brev till Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren.

Publicerad:

Mejern skriver bland annat att han av Sekos representanter på plats fick information om arbetsmiljön och de stora utmaningar personalen står inför. Han skriver bland annat ”säkerhetsreglerna stretchas”, att det är ”irriterad stämning” och ”hotbilderna är påtagliga”.

”Dubbelbeläggning i många celler och besöksrummen används som extra celler. De anställda uttryckte stor oro för att kriminalvården befinner sig i ett krisläge genom överbeläggningen. Man menar att siffrorna talar sitt tydliga språk. Häktena är byggda för att ha 80 procent beläggning för att man ska ha luft i systemet och kunna flytta intagna om det uppstår konflikter.”

Vidare skriver Mejern att Sekos skyddsombud ”bekräftar att beläggningen på Karlstadhäktet har varit konstant över 100 procent i 2,5 år och att risken för hot och våld känns mycket påtaglig för de anställda” samt frågar generaldirektören i brevet hur han ska agera för att hantera personalens säkerhet och om dessa arbetsmiljöproblem har tagits upp med ansvarig minister.

Martin Holmgren svarar i ett vändande mail och berättar bland annat att Kriminalvården ”på sikt planerar för 3 400 nya fasta platser inom de närmaste åren”. Han hänvisar också till den rapport om  Kriminalvårdens platskapacitet som överlämnades till regeringen i mars i år.

Vidare skriver Martin Holmgren: ”Trängsel i anstalter och häkten innebär en förhöjd risk för ordningsstörningar och incidenter. Vi har således stort fokus på åtgärder för att upprätthålla ordning, säkerhet och en trygg miljö för intagna och personal. Det rör sig till exempel om personalförstärkningar, underrättelsearbete och andra säkerhetshöjande åtgärder.”

Läs mer om Mejerns besök på häktet i Karlstad på Seko Västra Svealands Facebook-sida. Seko och förbundets förtroendevalda inom Kriminalvården kommer följa denna fråga noga framöver, och fortsätta bjuda in politiker till arbetsplatser för att på nära håll kunna följa att de säkerhets- och trygghetsåtgärder Kriminalvården säger sig ska vidta efterlevs.

Uppdaterad: