Nytt avtal om omställning med Sobona

Seko har, tillsammans med 24 andra fackförbund, skrivit under ett avtal om trygghet och omställning med arbetsgivarorganisationen Sobona. Omkring 2500 medlemmar inom det kommunala energiområdet och vissa flygplatser berörs av uppgörelsen.

Publicerad:

Det nya avtalet innehåller bland annat förbättrad omställning och höjda tjänstepensioner. Det berör även allmänna villkor och arbetsmiljö.
De delar som Seko med flera varit kritiska till i det så kallade huvudavtalet, exempelvis förändrade turordningsregler, finns inte med i uppgörelsen.

Ingen försämring av turordningsreglerna
Avtalet är anpassat för en kommande lagstiftning men samtidigt är det med reservation. Skulle lagen inte genomföras så gäller inte heller dessa förändringar i avtalet.

- Seko har ju varit starkt kritiskt till det så kallade huvudavtalet. I det här branschavtalet med Sobona får vi ta del av omställningen utan att tvingas gå med på försämringar av bland annat turordningsreglerna. Sammantaget är det ett bra avtal för våra medlemmar, säger Mats Ekeklint, avtalssekreterare på Seko.

Avtalet med Sobona gäller från 1 januari 2023.

Övriga avtalsområden ska gås igenom
När det gäller Sekos övriga avtalsområden kommer förbundet under det kommande halvåret att analysera effekterna av såväl regeringens lagförslag som det så kallade huvudavtalet.
- Vi kommer att gå igenom varje avtalsområde för sig för att reda ut vilka effekter olika ställningstaganden kommer att få för våra medlemmar, säger Mats Ekeklint.

 

Uppdaterad: