Kongress 2021: Programmet Seko Framtid klubbat

Idag startade del 2 av Sekos kongress och på förmiddagen godkände kongressen programmet ”Seko Framtid”, som därmed blir ett viktigt verktyg i den fackliga verksamheten de kommande åren.

Publicerad:

Seko Framtid har utarbetats av förtroendevalda i förbundet och projektet har identifierat viktiga frågor och strategier för hur Seko ska möta framtida utmaningar och bli ett starkare förbund. Fem viktiga områden har kartlagts.

Läs mer om Seko Framtid

Se avsnittet om Seko Framtid på Sekos kongress

Återstoden av dagen ägnades åt tal av, och frågestund med, några av våra viktigaste internationella fackliga vänner – från ITF, BWI, UNI och EPSU – och sedan uteslutande åt att behandla motioner, som den här gången är fler till antalet än när Seko senast hade kongress.  

Organisationsfrågan var i vanlig ordning ämne för flitig diskussion och kongressen beslutade att Seko ska tillsätta en större organisationsutredning som involverar hela förbundet.

Många övriga motioner som rör viktiga verksamhetsfrågor avhandlades. Det handlade bland annat om studier, upphandlingsfrågan, stöd till förtroendevalda, ungdomsverksamheten och att Seko ska verka för att skapa kvinnliga nätverk.

Du kan se debatten och besluten i efterhand på kongressidorna och enkelt bläddra fram till önskat avsnitt på denna sida (klicka på knappen "on demand-sändningen") där du också kan följa kongressen live under morgondagen.

Uppdaterad: