Kommentar angående LO:s representantskapsbeslut i LAS-frågan

LO:s representantskap beslutade under kvällen att skicka en ny förhandlingsframställan till Svenskt Näringsliv när det gäller omställningsförsäkringar, alltså en del av det så kallade huvudavtalet.

Publicerad:

Även Seko stod bakom detta beslut.

”Förutsättningarna har ändrats sedan i höstas. Som det är nu riskerar de som står utanför ett huvudavtal få ett sämre stöd vid omställning om man förlorar sitt jobb. Det är vår skyldighet att bidra till att detta inte inträffar genom att förhandla med motparten”, säger Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson.

Spelplanen ritades om när regeringen valde att gå vidare med överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Detta innebär att en ny överenskommelse måste förhandlas fram om viktiga försäkringsavtal (AGB och TSL), oavsett om man väljer att ansluta sig till ett huvudavtal eller inte. 

”Beslutet gäller endast omställningsförsäkringarna. Frågan om huruvida LO ska bli part i ett nytt huvudavtal är inte aktuell just nu, även om detta givetvis kan tolkas som ett första steg i den riktningen”, fortsätter Valle Karlsson.

Seko har varit kritiska till både processen och förhandlingsresultaten när det gäller det som kallas Trygghet och omställning.

”En sak är säker, våra medlemmar har inte fått det tryggare på sina jobb det senaste året. Det är därför viktigt för oss att våra medlemmar inte drabbas ännu hårdare bara för att Svenskt Näringsliv och PTK slutit en uppgörelse. Vi står därför bakom LO-styrelsens förslag om att inleda nya förhandlingar för att säkra våra medlemmars möjlighet till omställning”, säger Valle Karlsson.

”Vi hade gärna sett att LO fortsatt var bundna av LO-kongressens enhälliga beslut kring LO:s förhandlingsmandat i denna fråga. Det vill säga att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS samt att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva. En majoritet ville dock något annat”, avslutar Valle Karlsson.

Uppdaterad: