Ingen ska dö på jobbet – ny rapport om energibranschen

I dag släpper Seko en ny rapport om arbetsmiljön i energibranschen. Rapporten tittar bland annat på konsekvenserna av avregleringen samt presenterar resultatet från en undersökning bland Sekos medlemmar i energibranschen. 

Publicerad:

Rapporten tar sin utgång i hur den svenska energibranschen fungerar idag. I det inledande kapitlet beskrivs det att det i år är 25 år sedan elmarknaden avreglerades i Sverige och vilka konsekvenser av detta som nu börjar bli tydliga.

Det handlar till exempel om att kapacitetsbrist i elnätet blir allt vanligare på grund av bristande underhåll och utbyggnad. Det handlar också om att Sverige som nation har betydligt sämre tillgång till reservkraft vid händelse av kris än på 90-talet. Vidare presenteras en genomgång av olyckor och dödsfall i branschen utifrån statistik från Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket. Mängden av olika entreprenörer som är inne i branschen gör det också svårare att ställa någon till svars för en försämrad arbetsmiljö och för bristande säkerhet. 

I resultatet från medlemsundersökningen blir det tydligt att arbetsmiljön i energibranschen har blivit sämre de senaste åren och att problem förekommer med bland annat riskfyllt ensamarbete, stress och allt mer övertid. Generellt ger de som är anställa av ett entreprenadbolag en bild av att deras arbetsmiljö är sämre än de som till exempel är anställda direkt av en anläggningsägare.

Ett exempel som presenteras i rapporten är att bland de som är anställda av ett entreprenadsbolag anser 54 procent att deras arbets­miljö påverkas negativt av nuvarande system med upphandlingar, jämfört med 34 procent av de som är anställda av en anlägg­ningsägare. Ett annat exempel är att mängden övertidsarbete sticker ut bland de anställda på entreprenadsbolagen. 42 procent av dessa menar att övertidsarbete har ökat under de senaste åren jämfört med 28 procent av de som är anställda av en anläggningsägare.

Utifrån resultatet av medlemsundersökningen samt de problembilder som framkommer i rapporten ställer Seko fem krav:

  • Stopp för riskfyllt ensamarbete
  • Mer egen personal och ett samlat grepp kring kompetensförsörjning i branschen
  • Huvudentreprenörsansvar
  • Kostnader för säkerhet i upphandlingsunderlag
  • Tillsätt en parlamentarisk utredning om avregleringens konsekvenser

Rapporten i sin helhet kan du hitta här

Uppdaterad: