mostphotos

I dag hedrar vi dem som dött på jobbet

I dag är det Workers Memorial Day – den internationella fackföreningsrörelsens minnesdag för alla arbetare som har fått sätta livet till på sitt jobb. Detta är dagen då vi hedrar dem som lämnat oss – och dagen där vi påminner oss själva om att aldrig glömma bort kampen för en nollvision för dödsolyckor på jobbet.

Publicerad:

Ur ett internationellt perspektiv är statistiken om dödsolyckor på arbetet skrämmande läsning. Enligt ILO (International Labour Organization) omkommer mer än 2 miljoner män och kvinnor årligen i arbetsrelaterade olyckor. Det innebär att omkring 6 000 arbetare dör varje dag på sitt arbete runt om i världen.

Sverige är också en del av denna dystra statistik. Siffror från Arbetsmiljöverket visar att närmare 150 personer omkommit på jobbet sedan 2018, även om siffrorna har gått ner något de senaste två åren. 

I Sverige finns en uttalad nollvision för dödsolyckor på jobbet. Tyvärr visar statistiken, år efter år, att det är en målsättning som är svår att leva upp till.

– Ingen ska behöva dö på jobbet – någonsin. Arbetsgivaren har, med stöd av politikernas lagar, det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är trygg och säker. Ett enda dödsfall på jobbet är att betrakta som ett stort misslyckande. Vi ska fortsätta göra vårt jobb och det är att uppmärksamma de problem som finns, säger Gabriella Lavecchia, vice förbundsordförande för Seko.

De branscher som är särskilt utsatta är bygg- och anläggningsbranschen, skogs- och tillverkningsindustrin och transportsektorn. Mycket görs redan för att förebygga olyckor och den trend vi sett de senaste åren med en minskning av dödsfallen är en liten ljusning. Men kampen för nollvisionen måste fortsätta.

– Inom Seko har vi tusentals skyddsombud som övervakar arbetsmiljön dagligen på arbetsplatserna. De gör ett fantastiskt jobb. Men det rimmar illa att vi har en nollvision mot dödsolyckor på jobbet samtidigt som vissa politiska partier vill minska insatserna för arbetsmiljöutvecklande åtgärder och tycker att de fackligt utsedda skyddsombuden bör avskaffas, säger Gabriella Lavecchia. 

Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om nollvisionen för dödsolyckor på jobbet.

 

Uppdaterad: