Här är det livsfarligt att vara fackligt aktiv – svarta listan

Att vara fackligt aktiv är i vissa länder förenat med livsfara. Världsfackets (ITUC) statistik och rapport ”Global rights index” visar att fackligt engagerade i sex länder har blivit mördade under förra året och att kränkningar av fackliga rättigheter förekommer i stor utsträckning.

Publicerad:

Det internationella fackliga samarbetet som sker inom LO, TCO och Saco samordnas i Sevrige av Union to Union, som idag lanserar en tiodagars kampanj på temat Global Rights Index, demokrati och mänskliga rättigheter (#rightsindex) och arbetstagares rättigheter globalt.

Bland annat kommuniceras nu ”svarta listan” på länder i vilka det är livsfarligt att vara fackligt aktiv i. Global Rights Index listar också företag som inte respekterar fackliga rättigheter eller där man inte tillåts vara medlem i facket.

Länder på fackens svarta lista 2021

Bangladesh
Belarus (nytt!)
Brasilien
Colombia
Egypten
Filippinerna
Honduras
Myanmar (nytt!)
Turkiet
Zimbabwe

De värsta regionerna i världen för arbetstagare är Mellanöstern och Nordafrika. Att ligga på fackens svarta lista betyder att inga mänskliga rättigheter garanteras, varken yttrandefriheten eller rätten att vara med i ett fackförbund. Fackligt medlemskap är också förenat med akut fara, det är till och med livsfarligt.


Företag på fackens svarta lista 2021

Bland de 56 företag och koncerner som pekas ut av ITUC finns det flera som är välbekanta för svenskar. Företagen har gjort sig skyldiga till säkerställda överträdelser av arbetstagarnas rättigheter:

Amazon (Europa och USA)
Bata (Zimbabwe)
Facebook (USA)
Fyffes (Ecuador)
Google (USA)
Ikea (Frankrike)
Marriot Sheraton (Guinea)
Nestlé (Brasilien)
Samsung (Sydkorea)
Uber (Europa, Syd- och Nordamerika, Asien-Stillahavsregionen)
Volkswagen (Sydafrika)


Hur ser det ut för Sverige?

Sverige tillhör en handfull länder med bäst betyg, där överträdelser av arbetstagares rättigheter endast sker undantagsvis. Bäst betyg har:

Danmark, Finland, Irland, Island, Italien, Nederländerna, Norge, Sverige, Tyskland, Uruguay, Österrike

Vad är Global Rights Index?

Global Rights Index är en världsunik, årlig rapport som granskar arbetstagarnas situation runt om i världen. Genom att fråga fackliga organisationer i ett stort antal länder mäter världsfacket ITUC, The International Trade Union Confederation, hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras. I år har ITUC kontaktat 331 fackföreningar i 163 länder och fått fram statistiskt säkrade uppgifter från 149 länder.

Läs mer om Global Rights Index och ta del av mer statistik på Union to Unions hemsida.

 

Uppdaterad: