Ny rapport: Fallolyckor på arbetet – att ramla utomhus i samma nivå vanligast

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall. Oftast ramlar man utomhus i samma nivå som marken. Vissa yrkesgrupper löper större risk än andra att drabbas, exempelvis inom bygg- och anläggningsarbete och yrkesförare. Det visar färsk statistik i en ny rapport från Afa Försäkring.

Publicerad:

År 2018 och 2019 inträffade nästan 8 300 allvarliga arbetsolycksfall till följd av en fallolycka. Olyckstypen utgjorde 34 procent av det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall under perioden.

Fall i samma nivå är vanligast för både män och kvinnor och de flesta av dessa olyckor sker utomhus, konstaterar AFA Försäkring, som hämtat statitisken från sin egen skadedatabas.

Rapporten, som finns att ladda ner här. bygger på en genomgång av 8 286 allvarliga arbetsolycksfall som beror på fallolyckor och som Afa Försäkring har betalat ut ersättning för genom arbetsskadeförsäkringen. Olyckorna inträffade under 2018 och 2019. Statistiken kommer från Afa Försäkrings skadedatabas.

 

Uppdaterad: