Budgeten: ”Positivt besked om infrastrukturen”

Regeringen presenterade i dagarna en ny budgetsatsning på bland annat järnvägsunderhåll och riktade åtgärder mot sjöfarten. Ett syfte är att stärka konkurrenskraften för färdsätten och stimulera till överflyttning från väg av både person- och godstrafik.

Publicerad:

– Detta är ett positivt besked från infrastrukturministern. Järnvägen är fortsatt viktig att satsa på inte minst ur omställningsperspektiv, men också för att ta Sverige ut ur coronakrisen, säger Gabriella Lavecchia, förbundsordförande i Seko.

Seko anser att det är viktigt med långsiktighet och breda överenskommelser när det kommer till viktiga infrastrukturinvesteringar. Kritiken har dock inte låtit vänta på sig. Moderaterna har kritiserat satsningen då de anser att för lite pengar kommer gå till vägunderhåll samtidigt som de vill sänka budgeten för att bygga ny infrastruktur med 33 miljarder.

– Kritiken känns tyvärr som ett inslag i spelet inför valet nästa år. Detta är alldeles för viktiga frågor för såväl samhället som för våra medlemmar för att de ska användas i ett politiskt spel, fortsätter Gabriella Lavecchia.

Vidare tillför regeringen ytterligare 1000 miljoner till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som kompensation för minskande biljettintäkter under pandemin. Seko välkomnar satsningen då vi tidigare har lyft behoven av att det tillförs pengar för att ha en fungerande kollektivtrafik när folk börjar resa igen. 

Uppdaterad: