Fotograf: Mälartåg

Avtal för Mälartåg klart

Efter månader av intensiva förhandlingar har Seko och MTR Mälartåg tecknat ett lokalt kollektivavtal för Mälartågstrafiken. Inför förhandlingarna hade förbundets medlemmar och förtroendevalda prioriterat ett flertal krav som har varit vägledande för oss i förhandlingarna.

Publicerad:

Avtalet innehåller bland annat dessa tre mycket viktiga delar:

Kvartstiden är borta
Ett av de högst prioriterade kraven från förbundets medlemmar och förtroendevalda var att vi skulle få bort kvartstid vid arbetsfria uppehåll. Det satt långt inne men till slut lyckades vi helt och hållet få bort kvartstiden. På Mälartåg kommer arbetsfria uppehåll hanteras med en obetald rast om högst en timme och därefter är all tid fullbetald arbetstid.

Ny morgontrappa begränsar arbetstidens längd vid tidig start
Före kl. 04:30 får arbetstiden inte överstiga 6 timmar och före kl. 05:30 eftersträvas högst 9 timmars även om arbetstiden kan utsträckas till 10 timmar. Först där efter gäller de normala arbetstidsreglerna med upp till 12 timmars arbetstid.

Nya lönetariffer för lokförare och tågvärdar
Det nya avtalet innehåller helt nya lönetariffer för lokförare och tågvärdar. Tarifferna omfattar tre lönesteg över fyra år. Ny slutlön för lokförare är 38 400 kronor och ny slutlön för tågvärd är 29 500 kronor.

Läs mer om det nya avtalet.
Läs avtalet i sin helhet.

Uppdaterad: