"Antirasism ÄR en facklig kärnfråga"

I dag talade Sekos vice ordförande Gabriella Lavecchia på UNI Europas kongress. "Vi i fackföreningsrörelsen kan - och ska - kämpa mot rasism och diskriminering. Vi har gjort det förr och vi gör det nu" var hennes budskap.

Publicerad:

Här kommer Gabriella Lavecchias korta tal i sin helhet:

"Kära kollegor, vänner och kongressdeltagare
De högerpopulistiska och nationalistiska krafterna vi nu ser över större delen av Europa utgör ett allvarligt hot mot demokratin och våra grundläggande fackliga rättigheter - och vi måste möta dem med den gemensamma kraft och styrka jag vet att vi tillsammans besitter. För fackliga rättigheter ÄR mänskliga rättigheter.
Vi ser att främlingsfientliga och rasistiska åsikter normaliserats i offentligheten, men också på våra arbetsplatser.
Detta parallellt med ökande sociala klyftor, en otryggare arbetsmarknad och förstås den ojämlikhet vi sett med anledning av pandemin, riskerar att än mer ställa människor mot varandra.
Fackföreningsrörelsens kamp för bättre arbetsvillkor, social trygghet och representation utgår från just den grundläggande principen - att inte ställa kollega mot kollega. Att inte ställa människa mot människa.
Vi i fackföreningsrörelsen kan - och ska - kämpa mot rasism och diskriminering. Vi har gjort det förr och vi gör det nu.
Genom ett inkluderande fackligt arbete når vi konkreta resultat. Genom tydliga antirasistiska ställningstaganden växer vi. I både antal och styrka.
Motion 3 understryker att fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter. Detta vill Seko uttrycka stöd för. De fackliga kraven är tydliga och tillsammans gör vi skillnad.
Antirasism ÄR en facklig kärnfråga!

 

Uppdaterad: