Statens institutionsstyrelse (SiS) granskat efter påtryckning från Seko

Den 31 mars släpptes Statskontorets granskningsrapport av verksamheten inom Statens institutionsstyrelse (SiS). Granskningens slutsatser ligger till stor del i linje med den kritik som Seko riktat mot i SiS, bland annat i rapporten ”En myndighet i förfall” (2019) där ett av Sekos krav var just att tillsätta en genomlysning av hela myndigheten.

Publicerad:

Statskontoret konstaterar bland annat att det finns stora skillnader mellan hur verksamheten och vården bedrivs mellan olika institutioner, att SiS inte har tillräckliga verktyg att hjälpa klienter med t ex psykiatriska problem och att anställda utsätts för hot och våld. Statskontoret konstaterar dock också att det redan finns en positiv utveckling inom SiS och att många klienter upplever att de får en relevant vård.

”Vi tycker det är bra att det nu har gjorts en ordentlig granskning av SiS verksamhet och den bekräftar den bilden som Seko länge haft. Det finns stora problem inom myndigheten som både försämrar de anställdas arbetsmiljö men också klienternas möjligheter till en bra vård. Förhoppningsvis tar SiS till sig Statskontorets granskning för att förbättra och utveckla sin verksamhet, säger Valle Karlsson - Sekos ordförande”.

Enligt granskningen finns det stora arbetsmiljöproblem idag inom SiS. Det handlar om saker så som ensamarbete, stress, bristande stöd från chefer och inte minst är hot och våld är stora problem.

”Vi kommer aldrig acceptera att våra medlemmar utsätts för hot och våld på sin arbetsplats. Här har SiS ett stort arbete att göra för att komma till rätta med detta. En bra arbetsmiljö för de anställda måste vara lika prioriterat som en god vård för klienterna i SiS utvecklingsarbete, säger Valle Karlsson.”

Seko hoppas att granskningen av SiS ska leda till att politiken börjar prioritera SiS verksamhet och hjälper till med de resurser som behövs för att komma till rätta med de brister som Statskontoret pekat ut.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten