Sekos med fleras motion om LAS bifölls av LO-styrelsen

LO-styrelsen har nu tagit ställning till de motioner som är inskickade till LO-kongressen. Den mest omtalade motionen handlar om ”Trygghet och omställning”, i praktiken de så kallade LAS-förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Publicerad:

Seko, tillsammans med flera andra förbund, krävde i en motion bland annat att begreppet saklig grund i LAS inte ska vara förhandlingsbart. LO-styrelsen har nu beslutat att bifalla denna motion.

Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson, välkomnar beslutet.

– Våra medlemmar behöver mer trygghet, inte mindre. I spåren av den nuvarande kris hela samhället befinner sig i blir det ännu viktigare. Genom LO-styrelsens beslut har vi nu tillsammans beslutat att vi inte är beredda att förhandla om de grundläggande pelarna i LAS. Detta är mycket glädjande, säger Valle Karlsson.

I januariavtalet finns en punkt om att lagen om anställningsskydd, LAS, ska ändras. Det ska bli fler och tydligare undantag från turordningsreglerna och billigare att säga upp personal. 

Regeringen tillsatte förra våren en utredning som ska vara klar 31 maj i år. Under samma tidsperiod har parterna: LO, Svenskt Näringsliv och PTK, möjlighet att nå en överenskommelse. Lyckas de inte genomförs regeringens förslag, enligt överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

– Utredningen borde aldrig ha tillsatts. När det nu ändå blev så är mitt bästa råd att slänga den i papperskorgen. Utredningen och direktiven till denna är omoderna. Våra medlemmar behöver mer trygghet, inte mindre, säger Valle Karlsson.

Nedan de att-satser som LO-styrelsen beslutat bifalla.

  • Att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning där samtliga förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna.
  • Att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS
  • Att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens genom centralt kollektivavtal.
Uppdaterad: