Fotograf: Linus Meyer

Seko om utredningen ”Framtidens järnvägsunderhåll” – nu är det dags att gå från ord till handling!

Seko har nu sagt sitt om utredningen ”Framtidens järnvägsunderhåll”. Nu gäller det att de förslag som utredningen kommer fram till genomförs av staten!

Publicerad:

Utredningen kommer fram till att Trafikverket måste bli en bättre beställare med koll och kontroll över järnvägsanläggningen och att de måste etablera underhållsverksamhet i egen regi för att nå dit vilket Seko håller med om.

– Vi konstaterar att nu är det dags att gå från ord till handling. Många inom Seko har länge påtalat att det sätt som järnvägsunderhållet nu fungerar på är ohållbart.  Vi ställer därför oss positiva till de slutsatser utredningen kommit fram till säger Valle Karlsson, förbundsordförande för Seko.

Seko har sagt det förut och kommer säga det tills systemet funkar bättre. De systemfel vi lever med idag innebär att entreprenörerna i vissa fall tjänar mer på att utföra akut underhåll snarare än att genomföra det förebyggande.

– Problemet har länge varit att Trafikverket inte har haft kontroll över sin egen anläggning för att råda bot på detta. Därför anser vi att  det är bra att utredningen så tydligt pekar på att kunskapen om statusen i anläggningen hör ihop med hur bra beställare Trafikverket är. För att Trafikverkets kunskap ska bli bättre måste Trafikverket därför ha underhållsverksamhet i egen regi, fortsätter Valle Karlsson.

Seko påpekar i sitt remissvar att det finns saker som måste fortsätta utredas. Till exempel handlar det om hur underhållet ska organiseras så att vi får högst samhällsekonomisk nytta. I en fråga där det finns många olika viljor landar Seko i att utredarens förslag är bra för att komma bort från dagens situation. När framtiden sedan visar vad som ger effekt och fungerar bäst menar Seko att fler baskontrakt kan flyttas över i egen regi. 

– Nu hoppas vi på att beslut fattas i linje med utredningens förslag och att Trafikverket inte obstruerar mot de besluten. På två ställen tar utredaren upp att Trafikverket under utredningen har varit ensidiga i de analyser och underlag de lämnat till utredaren. De verkar ha varit fast beslutsamma om att Trafikverket ska fortsätta vara en ren beställarorganisation, vilket man får tolka som att de är nöjda med dagens ordning med dålig koll på järnvägsanläggningen. Det är mycket anmärkningsvärt och väldigt bra att detta kommer fram så att riksdag och regering kan vara tydliga i hur uppdrag till myndigheten ska formuleras, avslutar Valle Karlsson.

Ladda hem och läs hela Sekos remissvar

Uppdaterad: