Seko och Fastighets bordlägger sammanslagning

Publicerad:

Sedan 2016 har Seko och Fastighets utrett en sammanslagning av förbunden. Nu har man tagit ett gemensamt beslut att parkera frågan.

Frågan om att slå ihop förbunden har varit aktuell sedan 2016. Då tillsattes en förstudie som skulle se över förutsättningarna för en sammanslagning. Det resulterade i en större utredning som tillsattes 2017 och som nyligen presenterats för respektive förbundsstyrelse.

Förbunden har nu beslutat att parkera frågan tills vidare då läget för en sammanslagning mellan förbunden inte bedöms vara rätt. Vad som händer i framtiden återstår att se.

Uppdaterad: