Fotograf: Linus Meyer

Seko kräver yrkescertifikat inom energiområdet

Införande av yrkescertifikat och löneökningar på tre procent med ett lägsta utrymme om 783 kronor per månad. Det är några av kraven som Seko lämnat till motparterna inom energiområdet inför avtalsrörelsen.

Publicerad:

Seko har växlat yrkanden med Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA) och Kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona.

Seko kräver förutom löneökningar på lägst tre procent att brytpunkten mellan krontalshöjning och procentuell höjning ska sättas vid 26 100 kronor.

Kravet på yrkescertifikat är viktigt för att höja säkerheten i branschen. Tidigare var det självklart att nyanställda fick gå i beredskap bredvid en mer erfaren tekniker. Nu skickas de ofta ut själva redan första veckan eller direkt efter skolan.

– Olycksrisken i branschen är hög. Med ett yrkescertifikat kan vi säkerställa att de anställda har rätt kompetens. Det skulle vara ett viktigt verktyg för att minska antalet arbetsplatsolyckor, säger Ulrika Nilsson, ombudsman på Seko.

Seko kräver vidare bland annat stärkt skydd mot sexuella trakasserier, stärkt arbetsmiljö och förbättrade villkor för föräldralediga.

EFA kräver å sin sida att nuvarande minimilöner på mellan 20 052 och 26 151 kronor ersätts med lägstalöner på 18 750 kronor. Det säger Seko nej till.

Med Sobona har Seko i dag två kollektivavtal, KFS och Pacta. Dessa vill nu Sobona slå ihop till ett branschavtal.

Seko har omkring 4 500 medlemmar i energibranschen.

Ladda ner Sekos yrkanden
Ladda ner EFAs yrkanden
Ladda ner Sobonas yrkanden

Uppdaterad: