Seko har tecknat nytt avtal på avtalsområdet Fastigheter Tjänstemän

Seko har idag tecknat avtal om löner och villkor med Almega Fastighetsarbetsgivarna. Värdet på avtalet följer det så kallade märket om 5,4 procent, avsättningar för flexpension med 0,7 procent samt höjning av lägstlönerna.

Publicerad:

Avtalsperioden är 1 januari 2021 - 1 maj 2023 (29 mån). Löneökningsnivån vid första lönerevisionen är s k framtungt med 3,2 % som utgångsvärde vilket innebär att vid första lönerevisionen ska flexpensionsavsättning ske och löneökningsutrymmet hamnar då på 2,9 %. Vid nästa revision, 2,2 % minus flexavsättning, blir det 1,8 % i löneutrymme.

Sekos yrkande om att komplettera den gällande arbetsmiljöbilagan med skrivningar om aktivt arbete mot sexuella trakasserier kommer via centrala parter att följas upp genom att ta vara på de goda exempel som framkommer i de flertalet aktiva arbeten som påbörjas under avtalsperioden.

- Det här avtalsområdet är ett välskött avtal där vi har fokuserat på att inte ändra i villkoren alltför mycket, annat än att förtydliga vad som gäller vid utbetalning av rörliga semestertillägget, vad som gäller vid pensioneringstillfället och ta bort en del paragrafer som inte bör vara med i ett avtal, såsom att behöva uppge att du har en sjukdomsdiagnos i samband med din nyanställning, säger Roger Pettersson, ansvarig ombudsman på Seko.

Pengar

  • ·        5,4 % över 29 månader
  • ·        2,9 % år 1 och 0,3% avsättning till flexpension
  • ·        1,8 % år 2 och 0,4% avsättning till flexpension

Lägstlönerna höjs enligt procenttal här ovan. Avtalet i sin helhet kommer inom kort att läggas upp på hemsidan.

Uppdaterad: