Seko har sålt Lastberget

Seko har idag undertecknat ett försäljningsavtal med Caldestam om Lastberget. Den nya ägaren tar över konferensanläggningen den 1 november 2020. Även personalen som idag är anställda på anläggningen följer med till den nya ägaren.

Publicerad:

– Det känns såklart vemodigt att sälja en verksamhet som varit så nära förknippad med förbundet under väldigt lång tid. Men samtidigt är vårt uppdrag att förvalta våra medlemmars pengar på bästa sätt. Dessutom är vår kärnverksamhet inte att äga och driva konferensanläggningar, Valle Karlsson, förbundsordförande, Seko.

– Sen är det givetvis också så att vi som fackförening är bäst på fackliga frågor. Att driva konferensverksamhet för den privata marknaden finns det andra som är betydligt bättre på. Vi är däremot angelägna om att Lastbergets finns kvar och kommer att följa hur anläggningen utvecklas, säger Valle Karlsson.

Bakgrunden är följande:
Förbundsstyrelsen har sedan kongressen 2017 valt att i ännu högre grad fokusera på de kärnfackliga huvuduppgifterna, exempelvis att teckna och upprätthålla kollektivavtal, organisera och rekrytera, medlemmarnas arbetsmiljö med mera.

Seko äger sedan länge konferensanläggningen, Lastberget utanför Bålsta. När förbundet byggde denna anläggning var studieverksamheten omfattande och större delen av kurserna genomfördes på Lastberget. Interna Seko-kurser och möten stod för majoriteten av beläggningen. Idag ser det annorlunda ut.

– Aktiviteter där Seko är arrangör står numera för runt 15-20 % av beläggningen, medan den privata marknaden står för resten. Det fackliga syftet med att ha en egen konferensanläggning är därmed inte längre relevant. Förbundsstyrelsen har mot bakgrund av detta därför beslutat sälja anläggningen, säger Valle Karlsson.

Uppdaterad: