Fotograf: Linus Meyer

Seko välkomnar stärkt försvar

Seko välkomnar den nya försvarsbudgeten som innebär att sex regementen återupprättas. 
– Jag räknar med att det kommer att behövas ungefär 150 nya civilanställda per regemente fram till 2030. Till det kommer omkring 300 militära befattningar per regemente, säger Jörgen Stehn, ordförande för Sekos förhandlingsorganisation på Försvarsmakten.

Publicerad:

Den satsning som nu görs på försvaret är den största i modern tid.

Pengar till materialinköp är redan öronmärkta av regeringen. Hur mycket som ska gå till personal är däremot inte bestämt.

- Jag hade förmånen att bli bjuden till regeringskansliet i måndags. Då passade jag på att framföra vikten av att säkerställa att tillräckligt mycket pengar går till nyanställningar, säger Jörgen Stehn.

Uppdaterad: