Samtliga kurstillfällen i Seko och LO genomförs på distans fram till den 31 december 2020

Med anledning av Corona kommer alla regionalt arrangerade introduktionsutbildningar, Vald på jobbet 2 och ARG-utbildningar att ställas in eller planeras om för att genomföras på distans fram till den 31 december 2020. Du som sedan tidigare är anmäld till ett kurstillfälle i höst kommer att meddelas om eventuella förändringar.

Publicerad:

LO har beslutat att ställa om utbildningsverksamheten till digitala distansutbildningar som huvudinriktning. Detta gäller till och med den 31 december 2020 såvida inte rekommendationerna ändras. För frågor gällande tvärfackliga utbildningar på distans hänvisar vi till din region.

Sekos ambition är att samtliga de som varit anmälda till vårens och höstens centrala och regionala utbildningar ska erbjudas kurstillfällen på distans under hösten. Vi ber om överseende med att formerna för genomförandena ännu inte är klara och att datumen för planerade kurstillfällen kan komma att ändras.

Uppdaterad: