Nytt Väg och ban-avtal klart

Seko har idag tecknat en ny överenskommelse med Byggföretagen gällande löner samt övriga ändringar och tillägg i Väg och ban-avtalet. Avtalet berör omkring 15 000 medlemmar som arbetar med byggande och underhåll av vägar och järnvägar.

Publicerad:

Avtalsperioden löper i 29 månader (1 december 2020 – 30 april 2023) och innehåller ett löneökningsutrymme om totalt 5,4 procent under avtalsperioden. Löneökningarna följer industrinormen och ligger i nivå med övriga avtal på arbetsmarknaden. I detta inryms även avsättning för inbetalning av avtalspension med 0,4 procent.

Det blir två revisionstillfällen. Utgående lön höjs med 909 kr per månad den 1 december 2020 och med 685 kronor per månad den 1 maj 2022. Grundlön utges därmed med 29 353 kr per månad från och med den 1 december 2020 och med 30 038 kr per månad från och med den 1 maj 2022.

Utöver löner och ersättningar är parterna också överens om att fortsätta diskutera viktiga frågor i gemensamma arbetsgrupper som bland annat ska avhandla sexuella trakasserier på jobbet, avdragsregler samt resor och traktamenten inom branschen.

Sista året på avtalet är uppsägningsbart.

Ladda ner avtalsuppgörelsen samt bilagor här

Uppdaterad: