Konstruktiva förhandlingar på kommunikationsområdet

Efter tuffa förhandlingar förra veckan kan Seko konstatera att julledigheten uppenbarligen fått Almega på lite bättre tankar. Den 23 december upplevde vi att läget var kritiskt och att risken för konfliktåtgärder var överhängande.

Publicerad:

Under mellandagarna har förhandlingarna utvecklats i rätt riktning och blivit konstruktiva. Idag bedömer vi att det finns goda möjligheter att bli överens och att vi därmed kan skriva under ett nytt avtal för Bransch Kommunikation inom en snar framtid.

– Detta förutsätter naturligtvis att den senaste veckans konstruktiva förhandlingsklimat kvarstår och att Seko därmed kan slippa varsla om konflikt. Vi vet mer i slutet av nästa vecka, säger Sune Blomkvist, branschansvarig ombudsman på Seko.

Vi bedömer alltså att parterna står ganska nära varandra. Avtalet löper ut den 31 december 2020, det kommer avtalet förlängas automatiskt med sju dagars uppsägningstid för båda parter. Det innebär med andra ord att dagens villkor kommer gälla fram till att det nya kollektivavtalet är underskrivet.

Uppdaterad: