Hot och våld verklighet för anställda inom SiS

Seko har länge lyft problemen inom SiS och de akuta behoven av mer resurser till myndigheten. Fritagningen på Råbyhemmet är bara det senaste exemplet på problemen inom SiS.

Publicerad:

Som fackförening kan vi aldrig acceptera att våra medlemmar utsätts för hot och våld på sin arbetsplats. Men så ser verkligheten ut för de anställda inom SIS. I rapporten ”En myndighet i förfall” som Seko gav ut 2019 säger 4 av 10 Sekos medlemmar inom SiS att det förekommer våld minst en gång i veckan på deras arbetsplats och nästa 7 av 10 säger att det förekommer hot.

- Vi har under lång tid varnat för det som nu händer och påtalat detta för såväl regering som myndighet. Det krävs nu handlingskraft från regeringen. Det kommer att krävas resurser men alternativet till att inte satsa på SiS är förödande, säger Frida Landin Strandberg, ordförande för Seko SiS.

För att komma till rätta med problemen inom SiS behövs det krafttag. Säkerhetsarbetet måste bli bättre och de säkerhetshöjande åtgärderna förbättras genom till exempel bättre yttre skydd så att obehöriga inte kan komma fram till institutionerna.

Seko menar också att det behövs mer personal på institutionerna för att dels kunna prioritera säkerhetsarbetet och göra korrekta riskbedömningar men också för att undvika riskfyllt ensamarbete. Våra medlemmar ska inte behöva ha vara oroliga eller ha ont i magen för att gå till jobbet.

Vidare menar Seko att lagen behöver ses över för att kunna bättre kunna begränsa ungdomar och intagnas möjligheter att använda sig av olika kommunikationsmedel.

 

 

Uppdaterad: