Avtalsrörelsen flyttas till hösten

LO och Svenskt Näringsliv har träffat en överenskommelse om att senarelägga avtalsrörelsen till hösten 2020. Detta innebär en prolongering av befintliga avtal till oktober/november. LO och Svenskt Näringsliv uppmanar nu sina medlemsförbund att följa denna överenskommelse. Seko ser positivt på detta.

Publicerad:

– Att genomföra en avtalsrörelse under nuvarande omständigheter känns varken seriöst eller solidariskt. En del branscher befinner sig i djup kris och det blir svårt för facken att med kraft driva sina krav. Det är därför bra att det nu finns en överenskommelse mellan de centrala parterna, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.

– Det enda rimliga i nuläget är att parterna snabbt kommer överens om att prolongera avtalen, både de lokala och centrala avtalen. Det går inte att förhandla på lika villkor under dessa förutsättningar, fortsätter Karlsson.

Seko kommer nu att ta kontakt med alla motparter för att prolongera våra centrala och lokala avtal. Det kommer givetvis att uppstå flera frågor med anledning av detta. Exempelvis, vad händer med kommande löneökningar med mera? När det gäller det tappade löneutrymmet under denna period så blir det föremål för den förhandling som äger rum senare i höst. Det är alldeles för tidigt att ge tydliga besked på exakt vad som kommer att hända. Det händer saker varje dag som påverkar förbundets branscher. Vi kommer löpande att återkomma även i denna fråga.

– Vårt fokus nu är att hjälpa våra medlemmar att hantera den turbulens som råder i samhället och på arbetsmarknaden, säger Valle Karlsson.

Är du inte redan medlem i Seko och i vår a-kassa? Gå med här 

Följ utvecklingen gällande avtalsrörelsen och få senaste nytt om olika överenskommelser som görs på våra avtalssidor.

Uppdaterad: