Avtal klart för kommunala energibolag

Seko tecknade i dag ett nytt kollektivavtal för medlemmar inom kommunala energibolag. Avtalet innebär en avtalsperiod på 29 månader med ett värde på 5,4 procent.

Publicerad:

Sekos avtal med Pacta Energi och KFS är nu klart. Avtalet i korthet:

  • Avtalsperiodens längd är 29 månader
  • Löneökningar om ett sammantaget värde av 5,4 procent
  • Låglönesatsning
  • Lönerevisionsdatum 1/11 2020 samt 1/4 2022
  • Ingångslönerna i avtalet höjs med märket
  • Arbetsgrupper om skydd mot sexuella trakasserier, hur löneprocessen uppfattas samt anlitande av underentreprenörer kommer att bildasDen 1 januari 2022 kommer de två kollektivavtalen Pacta Energi och Energiavtalet KFS att slås ihop till ett.

Avtalen slås samman 1 januari 2022

Den 1 januari 2022 kommer de två kollektivavtalen Pacta Energi och Energiavtalet KFS att slås ihop till ett.

- Det är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona som velat slå samman avtalen.

Arbetet med sammanslagningen har präglat hela avtalsrörelsen. Det har varit ett stort arbete som har pågått sedan februari i år.

- Vi gick in med inställningen att det nya avtalet inte skulle innebära några försämringar för våra medlemmar medan Sobona varit tydliga med att det inte går att göra på det viset när två avtal ska bli ett.

- Resultatet blev att vi har säkrat de viktigaste värdena för våra medlemmar. Det handlar till exempel om rätten till dygns- och veckovila samt ersättningen för OB och beredskap, säger Ulrika Nilsson, ombudsman på Seko.

Fram till 31 december 2021 gäller de oförändrade villkoren i Pacta Energi och Energiavtalet KFS. Det nya avtalet får namnet Branschöverenskommelse Energi.

Seko har omkring 2 800 medlemmar inom avtalsområdet.

Uppdaterad: