Avtal klart för järnvägsinfrastruktur

Under fredagskvällen träffade Seko och Almega Tjänsteförbunden en ny överenskommelse på avtalsområdet Järnvägsinfrastrukur. 

Publicerad:

Avtalsuppgörelsen i korthet:

  • Avtalsperiod är 2020-12-01–2023-04-30 och avtalet är uppsägningsbart inför det tredje avtalsåret.
  • Löneutrymmet är 2,9 procent 1/12 2020
  • Löneutrymmet är 1,8 procent den 1/5 2022.
  • Avräkning för flexpension är gjord  med 0,3 respektive 0,4 procent. Och omfattar även åldersgrupperna 18-23 år.
  • Parterna är överens om att en skrivning om granskning tillförs branschavtalet.

Läs förhandlingsprotokollet i sin helhet här

Uppdaterad: