Sekos förhandlingsdelegation på Väg- och banavtalet överlämnade idag Sekos yrkanden till motparten Byggföretagen.

Avtal 2020: Seko har växlat yrkanden på Väg- och banavtalet

Seko har i dag växlat yrkanden för Väg och ban-branschen med motparten Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier). Seko yrkar på löneökningar om lägst 3 procent och lönekraven följer den tidigare fastställda LO-samordningen.

Publicerad:

Seko kräver vidare att avtalets ersättningar ska höjas med samma procenttal och att avtalets lägsta löner ska öka med mer än 3 procent, som en del i satsningen på att höja de lägsta lönerna.

Bland de övriga yrkandena finns krav på högre avsättningar till avtalspensionen, förbättringar i arbetsmiljöavtalet och att sjukersättningen ska uppgå till samma nivåer som tjänstemännen har i sina kollektivavtal. För Seko är detta en rättvisefråga.

Byggföretagen yrkar bland annat på frysta lägstalöner och ökad möjlighet att sätta individuella löner.
- Det finns redan en individuell lönedel i avtalet, men Byggföretagen vill att arbetsgivarna ska kunna sätta lönerna helt efter eget huvud. Det kan innebära att du får noll kronor medan din kollega får hela din pott i stället, säger Magnus Ekeljung, ombudsman på Seko med ansvar för Väg- och banavtalet.

Vidare har Byggföretagen många förslag som handlar om förändringar av arbetstiden, bland annat vill man avskaffa 8-timmarsdagen och få utökade möjligheter att beordra övertid.

Läs Sekos yrkanden i sin helhet här.

Uppdaterad: