”Arriva beter sig skamlöst mot våra medlemmar”

Arriva har idag beslutat att tvinga sina anställda på Pågatågen i Skåne att gå ned från heltidstjänster till deltid på 80 procent, så kallad hyvling. Det handlar om hela 240 anställda på företaget. Tackar man nej blir man uppsagd.
– Skamlöst och ansvarslöst, säger Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson.

Publicerad:

Den förhandling Seko haft med Arriva avslutades idag i oenighet. Från och med den 5 oktober kommer företaget att skicka ett ”erbjudande” till all personal om att gå ned i arbetstid från 100 procent till 80 procent. Man får då en vecka på sig att svara. De som tackar nej till omplaceringserbjudandet riskerar uppsägning.

– Vi kommer göra allt som står i vår makt för att motarbeta detta. Ser vi möjligheten att driva denna fråga i avtalsrörelsen under hösten så kommer vi att göra det, och då utan fredsplikt, säger Valle Karlsson.

Arriva har de senaste åren visat sig vara en av de mest extrema arbetsgivarna på den svenska arbetsmarknaden. Man visar nu ännu en gång att man saknar förmågan att vara en seriös arbetsgivare som värnar om sin personal och kan bedriva konstruktiva förhandlingar med facket.

– Man väljer nu att lägga hela bördan på våra medlemmar utan att själva ta något som helst ansvar för konsekvenserna, säger Valle Karlsson.

Vidare innebär Arrivas ”erbjudande” att man vill tillämpa ett sämre avtal. Effekten av detta blir att den enskilde, utöver att man tvingas till deltid, får sämre arbetstider, färre fridagar med mera. 

– Vi kommer givetvis ta strid även för innehållet i det lokala avtalet och försvara de villkor som vi tidigare varit överens med arbetsgivaren om, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko.

Seko har under förhandlingarna kommit med konstruktiva förslag för att lösa denna fråga. Alla dessa förslag har Arriva avvisat. Se förslagen nedan.

  1. Erbjud pensionslösningar till enskilda arbetstagare som idag är nära pension för att på så sätt minska risken för övertalighet.
  2. Erbjuda personal att på frivillig bas tillfälligt gå ner i arbetstid. För att uppmuntra personal att nappa på erbjudandet föreslår vi att reduktion av arbetstid skall vara enligt den etablerade 80/90/100-modellen. Den enskilde går ner till 80 % anställning, erhåller 90 % av lönen och 100 % av pensionsinbetalningen. Erbjudandet att gå ner i arbetstid skall röra en tidsbegränsad period mellan tre och sex månader. Den enskilde återgår därefter till sin ordinarie sysselsättningsgrad.  
  3. I de fall då punkt 1 och punkt 2 inte kommer att ha varit tillräckligt för att undvika övertalighet föreslår Seko och ST att eventuell kvarvarande övertalighet hanteras genom förhandling om uppsägning enligt lag och avtal. Turordningslista skall upprättas och följas. Hyvling är ingen acceptabel lösning.
Uppdaterad: