Arbetsmiljöenkäten klar – vinnare dragna

Under vecka 43-44 låg en arbetsmiljöenkät ute på Sekos hemsida. 273 svar kom in och 20 vinnare får varsin Seko-ryggsäck.

Publicerad:

Den samlade bilden från arbetsmiljöenkäten vittnar bland annat om att arbetsgivaren tar ett bra ansvar för att förebygga spridning av Covid-19 på arbetsplatserna.

I fler än sex av tio fall finns det en handlingsplan för riskbedömningar på arbetsplatsen. Sex av tio svarade också att de är ”ganska nöjda” med sin arbetsmiljö, medan ungefär 20 procent svarade ”helt nöjd” och 20 procent ”inte så nöjd” med sin arbetsmiljö.

Här är resultaten:

Har din arbetsgivare vidtagit några åtgärder för att förebygga att Covid-19 sprids på arbetsplatsen?

Ja 93,4 %
Nej  4,5 %
Vet ej 2,1 %

Har det sedan pandemin bröt ut gjorts någon riskbedömning kopplat till Covid-19 på din arbetsplats?

Ja 61,7 %
Nej 15,0 %
Vet ej 23,3 %

Finns det en handlingsplan för hur man ska göra riskbedömningar på din arbetsplats?

Ja 63,4 %
Nej 10,1 %
Vet ej 26,5 %

I det stora hela, hur nöjd är du med arbetsmiljön på din arbetsplats?

Helt nöjd 19,9 %
Ganska nöjd 60,6 %
Inte så nöjd 19,5 %

Utöver detta tillkommer nästan lika många frisvar, som kommer att gås igenom mer noggrant av Sekos arbetsmiljöansvariga. Tack för er medverkan!

De 20 vinnarna, som vi låtit datorn dra slumpmässigt har meddelats via mail. Grattis! En ryggsäck med lite Seko-prylar i kommer med postpaket inom en vecka.

Uppdaterad: