Vinnare i arbetsmiljötävlingen dragna

I samband med arbetsmiljöveckan hade Seko en tävling på hemsidan med arbetsmiljörelaterade frågor. Nu har vi dragit tio vinnare som får varsin ryggsäck innehållandes snygga och användbara Seko-prylar. Kolla om du är en av vinnarna i videon ovan. 

Publicerad:

Arbetsmiljö är en av Sekos prioriterande frågor och intresset för tävlingen var stort, vilket visar att detta är ett ämne som engagerar våra medlemmar. Över 250 svar kom in till tävlingen. 51 av dessa hade alla rätt och av dessa har vi alltså tillämpat lotten för att kora tio stycken vinnare.

I videon ovan är det Sekos studieansvarige Erik Persson som förrättar dragningen. Klicka på den och kolla om du är en av vinnarna. Vinnarna kommer även att meddelas via mail inom ett par dagar och om en vecka eller så kommer ryggsäckarna med posten.

(Du kan också scrolla ner lite på denna sida där vi listar de tio vinnarna)

De rätta svaren i tävlingen är:

1. Vad är bra arbetsmiljö?
När vi upplever engagemang, arbetsglädje och personlig utveckling.

2. När du har ett arbetsmiljöproblem på jobbet ska du?
Först prata med närmaste chef.

3. När ska arbetsgivaren erbjuda medicinska kontroller?
När du jobbar natt, eller utsätts för vibrationer och hörselskadligt buller.

4. Hur många toaletter ska det finnas på arbetsplatsen?
En per 15 arbetstagare

5. Din uppgift som skyddsombud är?
Din uppgift är att företräda dina arbetskamrater i arbetsmiljöfrågor och att se till att din arbetsgivare uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen

6.Huvudskyddsombudets uppgift är att?
Samordna skyddsombuden

7. Om skyddskommittén är oenig gäller?
Att arbetsmiljöverket får yttra sig i frågan.

8. 2019 års prioriterade mål bestäms av?
Förbundsstyrelsen efter kongressbeslutad verksamhetsplan

9. Om du blir sjuk och/eller skadar dig på jobbet är det viktigt att du?
Anmäler det som en arbetsskada.

10. Vad gör ett Regionalt skyddsombud?
Det regionala skyddsombudets uppgift är att verka för att i första hand mindre arbetsplatser har ett fungerande arbetsmiljöarbete.

Vi säger grattis till:

Christina Laage
Conny Roos
Fredrik Forssberg
Gunnar Larsson
Hans Danvall
Johan Karlsson
Johan Skärkarl
Jonas Århammar
Marija Cosic
Mikael Lidholm

Uppdaterad: