Utredningen av ett eventuellt samgående mellan Seko och Fastighets fortsätter

Publicerad:

I början av 2016 beslutade Sekos och Fastighets förbundsstyrelser att inleda en förstudie för att kartlägga förutsättningarna för att på sikt bilda ett gemensamt förbund. Förstudien blev klar vid halvårsskiftet samma år. Ett av förslagen i förstudien, som dessutom bifölls av respektive förbundsstyrelse, var att tillsätta en utredning för att särskilt utreda de ekonomiska förutsättningarna för ett eventuellt samgående. I slutet av 2017 beslutade de båda förbundsstyrelserna att tillsätta en extern utredare.

Nu har ledningarna i de båda förbunden kommit överens om att utse Lasse Thörn till utredare för detta projekt. Han har tidigare bland annat arbetat på Kommunal och har sin nuvarande anställning på LO.

De tre områden som ska utredas på djupet är ekonomiska synergieffekter, geografi och struktur, samt medlemsvärdet. Utredningen ska besvara frågan om det finns förutsättningar för fortsatta diskussioner om samgående genom att belysa på vilket eller vilka sätt det kan ske. Utredningen ska inte lägga ett förslag till samgående. Utredaren rapporterar till en styrgrupp som består av Anneli Jonsson från Seko samt Yvonne Nygårds från Fastighets.

Tidplanen för utredningen är ännu inte beslutad. Vi återkommer med mer information löpande under projektet.

Uppdaterad: