Statens institutionsstyrelse är en myndighet i förfall

Hot och våld, ensamarbete och allt fler klienter med psykiska diagnoser är vardag för de anställda inom Statens institutionsstyrelse (SiS). Dessutom är tillgången på droger stor i en miljö som ska hjälpa människor ur missbruk.

Publicerad:

Detta framkommer i Sekos nya rapport "En myndighet i förfall" som belyser omfattande missförhållanden inom SiS.

- Det är tydligt att SiS är en myndighet som befinner sig i fritt fall. Arbetsmiljön för de anställda är under all kritik och klienterna får inte den behandling som de har rätt till, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.

Rapporten bygger bland annat på en medlemsundersökning som Seko genomfört. Av de svarande menar 65% att det förekommer hot varje vecka och 41% svarade att det förekommer våld varje vecka på deras arbetsplats. Därtill svarade 54% att det varje vecka förekommer ensamarbete med klient genom att en anställd ensam utför en arbetsuppgift som enligt föreskrifter ska utföras av minst två personer.

- Att hot och våld är vardag för våra medlemmar inom SiS är något som vi aldrig kan acceptera. Utöver detta är ensamarbete vanligt vilket avsevärt ökar riskerna för att allvarliga incidenter ska inträffa, säger Valle Karlsson.

Ett av SiS huvuduppdrag är att hjälpa människor ur långvariga missbruk. Men enligt Sekos undersökning uppger 99% av de som arbetar inom missbruksvården av vuxna att klienter på deras institution missbrukar droger under behandlingstiden.

- Det är helt oacceptabelt att klienter kan fortsätta missbruka under sin tid på SiS, istället för att få den behandling de behöver för att komma ur sitt missbruk. Vi pratar om de människor som har det allra tuffast i samhället. Denna grupp förtjänar betydligt mer uppmärksamhet och resurser än vad de får idag. Jag är besviken på att regeringen har låtit det gå såhär långt, säger Valle Karlsson

Idag har allt fler av de som hamnar hos SiS även en psykiatrisk diagnos. Problemet är att SiS inte har kompetens att ge psykiatrisk vård samtidigt som den psykiatriska tvångsvården inte har kompetens att hjälpa människor ur sitt missbruk. Detta leder till att människor hamnar i kläm och inte får den behandling de behöver.

- Vi kräver att både myndighetsledning och politiker tar sitt ansvar för att vända utvecklingen inom SiS. För det krävs mer resurser en ordentlig genomlysning av hela myndighetens verksamhet och uppdrag, avslutar Valle Karlsson.

Undersökning genomfördes av Seko bland förbundets medlemmar inom SiS i november 2018 och hade en svarsfrekvens på 51%. Hela rapporten finns att läsa här. 

TV4-inslaget om SiS

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: