Fotograf: Patrik Svedberg

Seko vann i tingsrätten i uppmärksammat skadeståndsmål

Idag meddelade Hudiksvalls tingsrätt sin dom kring den Seko-klubb i Ljusdal som fört över mer än 14 miljoner kronor till en fritidsförening som ett fåtal personer i klubben startade. Tingsrätten konstaterar att klubben inte hade rätt att föra över pengar till denna förening.

Publicerad:

– Det är glädjande att tingsrätten, precis som vi, konstaterar att det klubben ägnat sig åt är fel. Det är en principiellt viktig dom som skickar tydliga signaler ut i hela föreningssverige, säger Jonas Pettersson, planerings- och kommunikationschef på Seko.

– Nu påbörjas arbetet med att få tillbaka så mycket pengar som möjligt och bygga upp en ny klubb i Gävle/Dala-området. Vi vet ännu inte hur mycket pengar som finns kvar i den så kallade fritidsföreningen, risken är att betydande belopp redan är förbrukade, säger Jonas Pettersson.

Seko initierade för mer än tre år sedan ett skadeståndsmål mot den så kallade fritidsföreningen i syfte att pengarna skulle tillbaka till medlemmarna i klubben. I samband med en revision upptäckte Seko att klubben med placering i Ljusdal i princip tömt alla tillgångar och flyttat dessa till en fritidsförening som bildats. I revisionen fanns även indikationer på att pengarna i nästa steg använts till ändamål som var långt ifrån facklig verksamhet. Detta bekräftades senare när Seko genom ett editionsbeslut i tingsrätten fick tillgång till bokföring och transaktioner. Det visade sig då att ombudsmannen i klubben och anhöriga till honom på olika sätt tillskansat sig medel, bland annat genom investeringar i ombudsmannens privata sjötomt.

Seko stämde även ombudsmannen i klubben personligen på ett skadestånd för det fall Fritidsföreningen inte kan ersätta Seko fullt ut. Även i den delen dömde tingsrätten till Sekos fördel och konstaterade att ombudsmannen är skadeståndsskyldig gentemot Seko för den del av skadeståndet som Fritidsföreningen inte kan betala.

Uppdaterad: