Seko stöder kampen för ett hållbart samhälle

Under hösten är klimatet i fokus vid flera tillfällen runt om i världen. FN-mötet Climate Action Summit äger rum denna vecka och nu på fredag arrangerar organisationen Fridays for Future (FFF) en stor manifestation i Stockholm.

Publicerad:

Liksom alla andra som brinner för klimatfrågan är också medlemmarna i LOs medlemsförbund inbjudna att delta i denna manifestation, som startar på Medborgarplatsen i Stockholm klockan 13.00 på fredag.

– Klimatet är den enskilt största och viktigaste frågan vi har att hantera inför framtiden. Vi stöttar självklart Fridays for Futures arbete för att alla ska följa Parisavtalet, att politikerna måste lyssna på vetenskapen och att vi i klimatarbetet måste ta hänsyn till klimaträttvisa, säger Sekos vice ordförande Gabriella Lavecchia, och uppmanar samtidigt alla som har tid och möjlighet, och som kan få ledigt från jobbet, att sluta upp på fredag.

Mer om FFF:s arbete och aktiviteter finns att läsa på organisationens svenska Facebooksida.

Parallellt med de olika miljöorganisationerna sätter också facket stort fokus på klimatfrågan. Också det ur ett globalt perspektiv. Genom Union to Union arbetar svenska fackförbund med utvecklingssamarbete i globala frågor, och klimatfrågan blir allt tydligare i det fackliga utvecklingssamarbetet.

Världen över jobbar facken för #JustTransition, som är en grön omställning med målet klimatvänliga jobb och anständiga arbetsvillkor. På Union to Unions hemsida kan du läsa mer om detta stora arbete, som såväl Seko som andra svenska fackförbund, centralorganisationer och internationaler arbetar med.

Facket är i allra högsta grad delaktiga i kampen för ett hållbart samhälle!

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: