Fotograf: Leif Ingvarson

Seko reserverar sig mot Arbetsförmedlingens beslut om nedläggning

Seko-klubben på Arbetsförmedlingen reserverar sig mot arbetsgivarens beslut om vilka kontor som ska läggas ner.
– Vi anser att hela hanteringen av nedläggningsprocessen har varit bristfällig, säger Mikael Listh, ordförande för Seko på Arbetsförmedlingen.

Publicerad:

Seko-klubben menar bland annat att man inte fått möjlighet att vara delaktig i processen för framtagandet av de föreslagna orterna. Möjligheten till påverkan och inflytande i processen har i princip varit obefintlig. Avsaknad av tidplan för genomförandet saknas också.

– Mot den här bakgrunden reserverar sig Seko mot arbetsgivarens förslag till beslut, säger Mikael Listh.

Seko kommer dock inte att driva frågan till central förhandling.

– Vi tror inte att en central förhandling skulle få arbetsgivarens att ändra sitt förslag till beslut. Dessutom tror vi att våra medlemmar vill ha besked om vilka kontor som avses så fort som möjligt. En eventuell förhandling kommer bara at dra ut på tiden, säger Mikael Listh.

Uppdaterad: