Fotograf: Linus Meyer

Seko lastar M och KD för att Kriminalvården får för lite pengar

335 miljoner kronor extra i vårbudgeten. Det är vad regeringen ger till Kriminalvården som just nu har stora problem med överfulla häkten och anstalter. Men tyvärr räcker inte pengarna.

Publicerad:

I början av 2019 hade Kriminalvården ett budgetunderskott på 560 miljoner. Den siffran förväntar de sig ska öka kraftigt under året.

Men Seko tycker inte att hela ansvaret kan läggas på regeringen. Moderaternas och Kristdemokraternas övergångsbudget från i höstas innehöll stora skattesänkningar som kraftigt begränsar det reformutrymme regeringen nu har.

Uppdaterad: